החוג לכימיה (560)
מסלול כימיה- אתגר במסלול דו חוגי (5015)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג כימיה
( 560)
חובה בחוג106
חובת בחירהלפחות 3
בחירה בחוגלכל היותר 7
סה"כ בחוג116
אבני פינה6
קורס ספרייה ובטיחותחובה
סה"כ לתואר (מינימום)134 לפחות