החוג לכימיה (560)
מסלול כימיה- אתגר חד חוגי (5014)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג כימיה
( 560)
חובה בחוג108
סה"כ בחוג120
חטיבה32 לפחות
אבני פינה8
קורס ספרייה ובטיחותחובה
סה"כ לתואר (מינימום)160