החוג לפיסיקה (541)
מסלול סביבה פיסיקה במסלול דו-חוגי (8034)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
סה"כ נקודות בחוג מדעי הסביבה
( 591)
חובהחובה בחוג5317.5
לימודי מתמטיקה חובה26
חובהלימודים בשנים ב' - ג'11
חובת בחירה22-25
בחירה בחוג3
לימודי חובה למדגישים פיסיקה או כימיה6-7
סה"כ בחוג8657.5-59.5
לימודי תכנות4
חוג נוסף57.5-59.586
סה"כ נ"ז למסלול מינימום147.5-149.5
סה"כ נ"ז למסלול מקסימום151
מס שנים לתואר33
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300300