החוג לפיסיקה (541)
מסלול פיסיקה ומדעי כדור הארץ בהתמחות גיאולוגיה במסלול דו-חוגי (6021)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
סה"כ נקודות בחוג מדעי כדור הארץ
( 595)
חובהחובה בחוג507.5
לימודי מתמטיקה חובה26
חובהלימודים בשנים ב' - ג'29.5
חובת בחירה19
בחירה בחוג9
סה"כ בחוג8956
לימודי תכנות4
אבני פינה6
חוג נוסףלפי דרישת החוג הנוסף87
סה"כ נ"ז למסלול מינימום150147.5
מס שנים לתואר33
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300300


המסלול הזה מציע שילוב מושלם של קורסים בגיאולוגיה עם תכנית בפיסיקה. המסלול מעניק ידע רחב ומעמיק בשני החוגים וגם מאפשר למי שממשיך לתואר שני לחקור נושאים מגוונים כמו פיסיקה של זרמי ים, תהליכים פיסיקליים באטמוספירה, תהליכים פיסיקליים בכדור הארץ המוצק, ועוד.