החוג למדעי הצמח וביוטכנולוגיה בחקלאות (791)
מסלול מדעי הצמח וביוטכנולוגיה בחקלאות (9120)
נכון לשנתון: 2020
 

תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
שנה ג'