החוג למדעי הצמח בחקלאות וביוטכנולוגיה (791)
מסלול מדעי הצמח בחקלאות וביוטכנולוגיה (9120)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'