החוג לאמירים - תכנית מצטיינים - חקלאות (755)
מסלול מדעי התזונה - אמירים (1255)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
מסלול אב:
מדעי התזונה (1210)
שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול


https://study.agri.huji.ac.il/bachelor-info/amirim-excellencies-program