החוג לבריאות ציבור וטרינרית (736) - מסלול בריאות ציבור וטרינרית-לא מחקרי (3611)
נכון לשנתון: 2020
 
תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג בריאות ציבור וטרינרית
( 736)
חובה בחוג31
חובת בחירה מקורסי החוג12
סה"כ41

מסגרת התואר במסלול הלא-מחקרי מחייבת לימודים של 41 נ"ז , מתוכם 31 הם חובה.