החוג לבריאות ציבור וטרינרית (736)
מסלול בריאות ציבור וטרינרית-לא מחקרי (3611)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג בריאות ציבור וטרינרית
( 736)
חובה בחוג31
חובת בחירה מקורסי החוג12
סה"כ41


מסגרת התואר במסלול הלא-מחקרי מחייבת לימודים של 41 נ"ז , מתוכם 31 הם חובה.