החוג לבריאות ציבור וטרינרית (736) - מסלול בריאות ציבור וטרינרית-מחקרי (3610)
נכון לשנתון: 2020
 
תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג בריאות ציבור וטרינרית
( 736)
חובה בחוג31
סה"כ31

מסגרת התואר מחייבת לימודים של 31 נ"ז במסלול המחקרי (עם תיזה) – קורסי חובה בלבד.