החוג לבריאות ציבור וטרינרית (736)
מסלול בריאות ציבור וטרינרית-מחקרי (3610)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג בריאות ציבור וטרינרית
( 736)
חובה בחוג31
סה"כ31


מסגרת התואר מחייבת לימודים של 31 נ"ז במסלול המחקרי (עם תיזה) – קורסי חובה בלבד.