החוג לניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות (729)
מסלול ניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות - אמירים (2955)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
מסלול אב:
ניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות (2910)
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול


https://study.agri.huji.ac.il/bachelor-info/amirim-excellencies-program