החוג לניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות (729)
מסלול ניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות (2910)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
מסלולי המשך:
ניהול מלונאות משאבי מזון ותיירות וחטיבה בשיווק ובמימון (2915)
ניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות - אמירים (2955)