החוג לאיכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות (728) - מסלול איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות - מחקרי (2840)
נכון לשנתון: 2020
 
תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
היקף הלימודים במסלול