החוג למדעי הצמח בחקלאות (724) - מסלול מדעי הצמח בחקלאות למוסמך - מחקרי (2440)
נכון לשנתון: 2020
 
תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
היקף הלימודים במסלול