החוג לביוכימיה ומדעי המזון (722)
מסלול ביוכימיה ומדעי המזון ואגרו-אינפורמטיקה (2522)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'