החוג לביוכימיה ומדעי המזון (722)
מסלול ביוכימיה ומדעי המזון - אמירים (2255)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
מסלול אב:
ביוכימיה ומדעי המזון (2210)
שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול


https://study.agri.huji.ac.il/bachelor-info/amirim-excellencies-program