החוג לביוכימיה ומדעי המזון (722) - מסלול ביוכימיה ומדעי המזון - אמירים (2255)
נכון לשנתון: 2020
 
תוכנית הלימודים
מסלול אב:
ביוכימיה ומדעי המזון (2210)
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול

https://study.agri.huji.ac.il/bachelor-info/amirim-excellencies-program