החוג לביוכימיה ומדעי המזון (722)
מסלול ביוכימיה ומדעי המזון (2210)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
מסלולי המשך:
ביוכימיה ומדעי המזון - אמירים (2255)