החוג למדעי בעלי החיים (718)
מסלול מדעי בעלי החיים ואגרו-אינפורמטיקה (2518)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
שנה א'

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע