החוג למדעי בעלי החיים (718)
מסלול מדעי בעלי חיים - אמירים (1855)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
מסלול אב:
מדעי בעלי חיים (1810)
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול


https://study.agri.huji.ac.il/bachelor-info/amirim-excellencies-program

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע