החוג למדעי בעלי החיים (718)
מסלול מדעי בעלי חיים (1810)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
מסלולי המשך:
מדעי בעלי חיים - חטיבת איכות הסביבה (1801)
מדעי בעלי חיים - אמירים (1855)
חטיבת שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים בשילוב מדעי בעלי חיים (2618)
היקף הלימודים במסלולהאתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע