החוג לכלכלת סביבה וניהול (717)
מסלול כלכלת סביבה וניהול מגמת שיווק - מחקרי (1777)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
היקף הלימודים במסלול


החוג לכלכלה חקלאית ומנהל מאפשר לתלמידי המוסמך המעוניינים בכך ללמוד במסגרת מגמת לימודים בשיווק. הקבלה למגמה מותנית בעמידה בדרישות מקדימות: "ניהול השיווק (71733)" ו"מבוא לחקר שווקים (71720)", או קורסים מקבילים במוסדות אחרים. תלמידי המגמה חייבים, בנוסף לדרישות התואר לעמוד בדרישות הקורסים: "שיווק למתקדמים א' (71965)", "אסטרטגיה וניהול שיווק מתקדם (71983)","היבטים שיווקיים בהמחרה (71165)", אקונומטריקה א' (71989)", "אקונומטריקה ב' (71990)", ולכתוב עבודת גמר או סמינריון עיוני בנושא הקשור בשיווק.
מבנה תכנית הלימודים:
עליך להשלים במסלול זה סה"כ 35 נ"ז מתוכם:
24 נ"ז- קורסי חובה
9 נ"ז -קורסי חובת בחירה
2 סמינרים בהיקף של 2 נ"ז