החוג לכלכלת סביבה וניהול (717) - מסלול כלכלת סביבה וניהול- לא מחקרי (1741)
נכון לשנתון: 2020
 
תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'