החוג לכלכלת סביבה וניהול (717)
מסלול כלכלת סביבה וניהול- מחקרי (1740)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע