החוג לכלכלת סביבה וניהול (717)
מסלול כלכלת סביבה וניהול+הכנה למוסמך במנהל עסק (7217)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול


  כללי

הפקולטה לחקלאות,מזון וסביבה וביה"ס למנהל עסקים בירושלים מציעים מסלול לימודים משולב לתואר בוגר + מוסמך במנהל עסקים של בית הספר למנהל עסקים ללא צורך לעשות בחינת GMAT.

 למי מיועדת התוכנית?

התוכנית מיועדת לבעלי נתוני קבלה גבוהים במיוחד שימצאו עניין בשילוב לימודים לתואר בוגר בכלכלה חקלאית וניהול, או בניהול מלונאות משאבי מזון ותיירות עם תואר מוסמך במנהל עסקים.

ניתן להרשם לתכנית דרך ההרשמה המקוונת בשני מועדים בלבד:
1.לפני תחילת שנה א' על סמך ציוני בגרות ופסיכומטרי.
2.לפני תחילת שנת הלימודים של שנה ב' על סמך ציוני בגרות,פסיכומטרי וציוני שנה א' (על מנת לברר סיכויי קבלה בשלב זה יש לפנות ל: appeals@savion.huji.ac.il)

תלמידים המתכננים לעבור למסלול בשלב זה עלולים להיתקל בקשיים בגין חפיפות בין קורסים במערכת השעות, ולכן מומלץ להם כבר בשנה א' ללמוד את קורסי החובה של המסלול).

 


תלמידי התוכנית ידרשו לשמור על ממוצע של 85 במשך כל לימודיהם.  
 מה בתוכנית?

תוכנית הלימודים מתפרסת לאורך 4-5 שנים כאשר בתחילתם הדגש יהיה על פי דרישות הלימודים בחוגי הבוגר השונים. לקראת סופם הדגש עובר ללימודי התמחות במנהל עסקים. במהלך 3 שנות לימודי הבוגר ישולבו בתוכניות הלימודים קורסי תשתית וקורסי יסוד במנהל עסקים. קורסים אלו מהווים דרישה מוקדמת ללימודי מוסמך במנהל עסקים. 

 היקף הלימודים:

לימודים מלאים לתואר בוגר כנדרש בכל חוג המשולב בתוכנית  + לימודי מב"ע בהיקף 44 נ"ז על פי שנתון בית ספר למנהל עסקים בירושלים.  בנוסף נדרשים תלמידי התוכנית להשלים קורסי תשתית ויסודות בהיקף של עד 42 נ"ז.  חלקם הניכר של קורסי התשתית והיסודות כלול במסגרת לימודי הבוגר, אם כחובה או כבחירה. את קורסי התשתית והיסודות שאינם נכללים במסגרת לימודי הבוגר ניתן ללמוד בירושלים.  להלן טבלה המציינת את קורסי התשתית והיסודות בבית ספר למנהל עסקים ואת מקבליהם בפקולטה לחקלאות.  


 

לימודי תשתית ויסודות בבית הספר למנהל עסקים

נ"ז

לימודי תשתית ויסודות בפקולטה לחקלאות

נ"ז

מתמטיקה למנהל עסקים

3

חדו"א

7

סטטיסטיקה למנהל עסקים

4

מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים א'

4

כלכלת עסקים א'

4

מבוא לכלכלה א'+ב'

8

כלכלת עסקים ב'

4

תורת יצרן + תורת צרכן

8

מבוא למיקרו מחשבים

0

סטטיסטיקה תיאורית ושימוש בגיליון אלקטרוני

1

מבוא לחשבונאות

4

יסודות החשבונאות והתמחיר א'

4

מבוא למימון

3

יסודות מימון

3

ניהול השיווק

3

יסודות השיווק

3

התנהגות ארגונית ומנהל משאבי אנוש

3

התנהגות ארגונית + מנהל משאבי אנוש

6

מודלים כמותיים בניהול

3

מבוא לחקר ביצועים

3

מערכות מידע בניהול

3

מערכות מידע בניהול

3

סה"כ

34

סה"כ

41

 

משך הלימודים:

בדרך כלל לימודי הבוגר מתפרסים על פני 3 שנים ואילו לימודי המוסמך מתפרסים על פני שנה וחצי.  אלו הרוצים לקצר את משך לימודי המוסמך לשנה אחת, נדרשים ללמוד את קורסי החובה של ההתמחויות המב"ע במשך שנת הלימודים השלישית לתואר בוגר.  אולם יחד עם זאת אין האוניברסיטה מתחייבת שאפשרות קיצור לימודי המוסמך תהייה זמינה לכול תלמידי התוכנית.

תלמידי התוכנית נדרשים ללמוד את כל לימודי החובה של חוג הבוגר (אלא עם יצויין אחרת) וכן את כל לימודי התוכנית כמפורט בשנתון