החוג לכלכלת סביבה וניהול (717)
מסלול כלכלת סביבה וניהול ואגרו-אינפורמטיקה (2517)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'