החוג לכלכלת סביבה וניהול (717)
מסלול כלכלת סביבה וניהול - אמירים (1755)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
מסלול אב:
כלכלת סביבה וניהול (1710)
שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול


https://study.agri.huji.ac.il/bachelor-info/amirim-excellencies-program