החוג לכלכלת סביבה וניהול (717) - מסלול כלכלת סביבה וניהול איכות הסביבה וחקלאות (1723)
נכון לשנתון: 2020
 
תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
שנה ג'