החוג לכלכלת סביבה וניהול (717)
מסלול כלכלת סביבה וניהול וחטיבה בחקלאות (1722)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
מסלול אב:
כלכלת סביבה וניהול (1710)
שנה ב'
שנה ג'