החוג לכלכלת סביבה וניהול (717)
מסלול כלכלת סביבה וניהול (1710)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
מסלולי המשך:
כלכלת סביבה וניהול וחטיבה בשיווק ובמימון (1715)
כלכלת סביבה וניהול וחטיבת איכות הסביבה (1701)
כלכלת סביבה וניהול - אמירים (1755)
כלכלת סביבה וניהול וחטיבה בחקלאות (1722)
היקף הלימודים במסלול


 

הלימודים במסלול זה משלבים לימודי כלכלה וניהול עם קורסים שעוסקים בכלכלת משאבי טבע וסביבה וכלכלת המגזר החקלאי ומוסדותיו. במסלול מושם דגש על הצד הכלכלי-יישומי והאנליטי-כמותי, ובהתאם לכך הוא כולל מגוון קורסים במקצועות המתמטיקה, הסטטיסטיקה והמחשב. כמו כן, להרחבת אופקים בתחומי איכות הסביבה והחקלאות, מקנה המסלול אפשרות בחירה מכלל הקורסים הניתנים בפקולטה.

דרישה מוקדמת להשתתפות בקורס תורת הצרכן (71732) :

ציון ממוצע 70 לפחות בארבעת הקורסים 71709,71710,71740,71745, ובתנאי שבכל אחד מהקורסים ציון מעבר 60 לפחות.