החוג לכלכלת סביבה וניהול (717) - מסלול כלכלת סביבה וניהול וחטיבת איכות הסביבה (1701)
נכון לשנתון: 2020
 
תוכנית הלימודים
מסלול אב:
כלכלת סביבה וניהול (1710)
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול