החוג לכלכלת סביבה וניהול (717)
מסלול כלכלת סביבה וניהול איכות הסביבה וחקלאות (1723)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'