החוג למדעי הקרקע והמים (716) - מסלול מדעי הקרקע והמים - לא מחקרי (1641)
נכון לשנתון: 2020
 
תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
היקף הלימודים במסלול