החוג למדעי הקרקע והמים (716) - מסלול מדעי הקרקע והמים ואגרו-אינפורמטיקה (2516)
נכון לשנתון: 2020
 
תוכנית הלימודים

שנה א'