החוג למדעי הקרקע והמים (716)
מסלול מדעי הקרקע והמים ואגרו-אינפורמטיקה (2516)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'