החוג למדעי הקרקע והמים (716)
מסלול מדעי הקרקע והמים - אמירים (1655)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
מסלול אב:
מדעי הקרקע והמים (1610)
שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול


https://study.agri.huji.ac.il/bachelor-info/amirim-excellencies-program