החוג למדעי הקרקע והמים (716) - מסלול מדעי הקרקע והמים (1610)
נכון לשנתון: 2020
 
תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
מסלולי המשך:
מדעי הקרקע והמים - חטיבת איכות הסביבה (1601)
מדעי הקרקע והמים - אמירים (1655)