החוג למדעי הקרקע והמים (716)
מסלול מדעי הקרקע והמים (1610)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
מסלולי המשך:
מדעי הקרקע והמים - חטיבת איכות הסביבה (1601)
מדעי הקרקע והמים - אמירים (1655)