החוג למדעי הקרקע והמים (716)
מסלול מדעי הקרקע והמים - חטיבת איכות הסביבה (1601)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
מסלול אב:
מדעי הקרקע והמים (1610)
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול


רכזת:

ד"ר ערן טס
 טלפון: 08-9489139
e-mail:eran.tas@mail.huji.ac.il

 כללי
 

ההתעניינות בנושאי הסביבה והמודעות לבעיות איכות הסביבה הולכים וגוברים, וההתיחסות לבעיות הללו מצד גורמים שונים הולכת ומתרחבת. מצד אחד נפגעת החקלאות מזיהום הסביבה, ומצד שני היא תורמת לקיום שטחים ירוקים ונוף פתוח, אך גם לזיהום הסביבה ולפגיעה באיכותה בדרכים שונות.

 

חוקרים-מורים רבים בפקולטה לחקלאות עוסקים בנושאים שונים הקשורים לאיכות הסביבה, ומחפשים דרכים לצמצום השימוש במזהמים למיניהם, מבלי לפגוע בפיתוח החקלאות ובכושר הייצור שלה.

 

הפקולטה לחקלאות החליטה להקדיש תשומת-לב מיוחדת לריכוז חטיבת הלימודים הזאת, שכוללת קורסים העוסקים בבעיות הללו מהיבטים שונים. מרביתם של הקורסים מתקיימים בפקולטה לחקלאות גם במסגרות לימוד שונות, והם קובצו כאן למערכת אחת. נוספו אליהם קורסים חדשים, שתוכננו במיוחד למסגרת זאת, והם משובצים בחוגים למדעי הצמח, הגנת הצומח, מדעי הקרקע והמים, כלכלה חקלאית ומינהל בחקלאות, מדעי בעלי-חיים וביוכימיה ומדעי המזון.

 

החוגים, המציעים תוכנית זאת, מפרטים להלן מסגרת לימודים משותפת, תוך שינויים קלים מחוג לחוג. תלמידי כל אחד מהחוגים הנ"ל חייבים בקורסי החובה של החוג אליו הם משתייכים. תוכנית הלימודים המשולבת תורכב בהתיעצות עם ראש החוג. החוגים הללו מוכנים לקבל את בוגרי התוכנית, ללימודי ה"מוסמך" בתחומם.

ההתמחות מתחילה בשנה ב' ללימודי ה"בוגר". המתענינים מתבקשים להרשם לפי מספר החטיבה (בנוסף לרישום לחוג). בוגרי החטיבה יקבלו תואר "בוגר במדעי החקלאות", וההתמחות ב"חקלאות ואיכות הסביבה" תצויין באישור הלימודים והציונים. תלמידים אחרים בפקולטה, שאינם יכולים או אינם נוטים להצטרף לתוכנית המלאה, מוזמנים להשתתף בקורסים השונים המוצעים כאן - בהקף הנוח להם - כקורסי בחירה רגילים.


להשלמת החובות של חטיבת הלימודים "חקלאות ואיכות הסביבה" עליך להשתתף באחד מהקורסים הבאים:

71602   דישון ופוריות הקרקע

71603   מליחות המים והקרקע

71605   שימור הקרקע

71623   מעבדה בהידראוליקה של זרימה במובלים ובקרקע

71624   הידרולוגיה של מי תהום

 

להשלמת המכסה של 150 נ"ז עליך לבחור קורסים מרשימת קורסי הבחירה המומלצים של החוג ,  מלבד אלה הכלולים כבר ברשימת קורסי החובה או בחרת אותם בין קורסי הבחירה של החטיבה.