החוג לאגרואקולוגיה ובריאות הצמח (715) - מסלול אגרואקולוגיה ובריאות הצמח - מחקר (1540)
נכון לשנתון: 2020
 
תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
היקף הלימודים במסלול