החוג לאגרואקולוגיה ובריאות הצמח (715)
מסלול אגרואקולוגיה ובריאות הצמח ואגרו-אינפורמטיקה (2515)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'