החוג לאגרואקולוגיה ובריאות הצמח (715) - מסלול אגרואקולוגיה ובריאות הצמח (1510)
נכון לשנתון: 2020
 
תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
מסלולי המשך:
אגרואקולוגיה ובריאות הצמח - חטיבת איכות הסביבה (1501)
אגרואקולוגיה ובריאות הצמח - אמירים (1555)
חטיבת שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים בשילוב אגרואקולוגיה (2615)