החוג לאגרואקולוגיה ובריאות הצמח (715)
מסלול אגרואקולוגיה ובריאות הצמח (1510)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
מסלולי המשך:
אגרואקולוגיה ובריאות הצמח - חטיבת איכות הסביבה (1501)
אגרואקולוגיה ובריאות הצמח - אמירים (1555)
חטיבת שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים בשילוב אגרואקולוגיה (2615)