החוג למטעים וצמחי נוי (714)
מסלול מטעים וצמחי-נוי - לא מחקרי (1441)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
היקף הלימודים במסלול


במסלול הלא מחקרי:
http://limudim.agri.huji.ac.il/ma_6.html