החוג למטעים וצמחי נוי (714) - מסלול מטעים וצמחי-נוי - לא מחקרי (1441)
נכון לשנתון: 2020
 
תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
היקף הלימודים במסלול
במסלול הלא מחקרי:
http://limudim.agri.huji.ac.il/ma_6.html