החוג למטעים וצמחי נוי (714) - מסלול מטעים וצמחי-נוי - מחקרי (1440)
נכון לשנתון: 2020
 
תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
היקף הלימודים במסלול

במסלול המחקרי:
http://limudim.agri.huji.ac.il/ma_5.html