החוג למטעים וצמחי נוי (714)
מסלול מטעים וצמחי-נוי - מחקרי (1440)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
היקף הלימודים במסלול


במסלול המחקרי:
http://limudim.agri.huji.ac.il/ma_5.html