החוג לגידולי שדה וירקות (713) - מסלול גידולי שדה וירקות - לא מחקרי (1341)
נכון לשנתון: 2020
 
תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
היקף הלימודים במסלול