החוג לגידולי שדה וירקות (713)
מסלול גידולי שדה וירקות - לא מחקרי (1341)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'