החוג למדעי התזונה (712)
מסלול מדעי התזונה ואגרו-אינפורמטיקה (2512)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'