החוג למדעי התזונה (712)
מסלול מדעי התזונה (1210)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
מסלולי המשך:
מדעי התזונה - אמירים (1255)