החוג למדעי הצמח בחקלאות (710)
מסלול מדעי הצמח בחקלאות ואגרו-אינפורמטיקה (2510)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'