החוג למדעי הצמח בחקלאות (710) - מסלול מדעי הצמח בחקלאות ואגרו-אינפורמטיקה (2510)
נכון לשנתון: 2020
 
תוכנית הלימודים

שנה א'