החוג למדעי הצמח בחקלאות (710) - מסלול מדעי הצמח בחקלאות (1010)
נכון לשנתון: 2020
 
תוכנית הלימודים

שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
מסלולי המשך:
מדעי הצמח בחקלאות וחטיבת איכות הסביבה (1011)
תכנית אמירים (1155)
חטיבת שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים - בשילוב מדעי הצמח (2610)
היקף הלימודים במסלול