החוג למדעי הצמח בחקלאות (710)
מסלול מדעי הצמח בחקלאות (1010)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
מסלולי המשך:
מדעי הצמח בחקלאות וחטיבת איכות הסביבה (1011)
תכנית אמירים (1155)
חטיבת שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים - בשילוב מדעי הצמח (2610)
היקף הלימודים במסלול