החוג להתמחות בגנומיקה וביואינפורמטיקה (5881)
מסלול גנומיקה וביואינפורמטיקה - מוסמך מחקרי )טבע( (4050)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג התמחות בגנומיקה וביואינפורמטיקה
( 5881)
סה"כ נקודות בחוג התמחות בגנומיקה וביואינפורמטיקה
( 588)
חובה בחוג7-10
בחירה בחוג5-8
סה"כ לתואר (מינימום)15