החוג למדעי כדור הארץ (595)
מסלול חטיבה באקלים, אטמוספרה ואוקיינוגרפיה (6058)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג חטיבה באקלים אטמוספירה אוקיאנוגרפיה
( 595)
חובה בחוג23
בחירה בחוג9
חטיבה32
סה"כ לתואר (מינימום)
בחטיבה אקלים אטמוספרה ואוקיינוגרפיה לומדים קורסי מבוא וקורסים בסיסיים על אטמוספרה ואוקיינוגרפיה עם אפשרות קורסי בחירה לפי העניין.
סה"כ בחטיבה נדרש 32 נקודות מתוכם קורסי חובה.