החוג למדעי כדור הארץ (595)
מסלול חטיבה בגאולוגיה (6053)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג חטיבה בגיאולוגיה
( 595)
חובה בחוג28.5
בחירה בחוג3.5
חטיבה32
סה"כ לתואר (מינימום)


תלמידים מחוגים אחרים ובמכון רשאים ללמוד חטיבת לימודים בגאולוגיה. היקף החטיבה הנדרש הוא 32 נ"ז , המורכבים מקורסי חובה ובחירה.