החוג למדעי כדור הארץ (595)
מסלול מדעי כדור הארץ בהתמחות גיאולוגיה ומדעי הסביבה במסלול דו חוגי (6018)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
מסלול אב:
מדעי כדור הארץ ומדעי הסביבה במסלול דו- חוגי שנה א' (8037)
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי הסביבה
( 591)
סה"כ נקודות בחוג מדעי כדור הארץ
( 595)
חובהחובה בחוג2514.5
לימודי יסוד חובה40
חובהלימודים בשנים ב' - ג'29.5
חובת בחירה513
בחירה בחוג5
סה"כ בחוג43101
לימודי תכנות4
אבני פינה66
חוג נוסף10143
סה"כ לתואר (מינימום)150150
סה"כ לתואר (מקסימום)150


תלמידים המעונינים בתכנית זו. ילמדו במסגרת דו-חוגי את שתי ההתמחויות המוצעות לתלמידי בוגר במכון למדעי כדה"א.

תלמידי המסלול חייבים ללמוד אבני פינה בהיקף של 6 נ"ז. 3 נ"ז מדעי הרוח ו-3 נ"ז מדעי החברה..