החוג למדעי כדור הארץ (595)
מסלול מדעי כדור הארץ בהתמחות א.א.א. ומדעי הסביבה במסלול דו- חוגי (6017)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
מסלול אב:
מדעי כדור הארץ ומדעי הסביבה במסלול דו- חוגי שנה א' (8037)
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי כדור הארץ
( 595)
סה"כ נקודות בחוג מדעי הסביבה
( 591)
חובהחובה בחוג12.525
לימודי יסוד חובה40
חובהלימודים בשנים ב' - ג'16
חובת בחירה255
בחירה בחוג 8.5
סה"כ בחוג97.546.5
לימודי תכנות4
אבני פינה66
חוג נוסף46.597.5
סה"כ לתואר (מינימום)150150
סה"כ לתואר (מקסימום)150