החוג למדעי החיים (570)
מסלול סביבה מדעי החיים במסלול דו-חוגי (8032)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי החיים
( 570)
סה"כ נקודות בחוג מדעי הסביבה
( 591)
חובהחובה בחוג2139
לימודי יסוד חובה2513
חובת בחירה24-25
בחירה בחוג7-810
סה"כ בחוג8262
לימודי תכנות4
אבני פינה66
חוג נוסף6282
סה"כ לתואר (מינימום)150150
סה"כ לתואר (מקסימום)150